Desenvolupament econòmic

Reactivació econòmica, competitivitat i creació d'ocupació

$escapeTool.html($imatgeTextAlternatiu_)

La reactivació econòmica ha estat una de les prioritats de l'AMB durant el període 2011-2015. Així, amb l'objectiu de potenciar els actius metropolitans i convertir-los en font de nova ocupació i activitat econòmica, s'ha creat l'Àrea de Desenvolupament Econòmic en el marc de les noves competències reconegudes per la llei 31/2010.

Un dels resultats destacats ha estat la posada en marxa del programa "Friendly for Business", que té per objectiu principal la reindustrialització del territori, l'impuls de l'activitat econòmica, la generació de nova inversió i la creació de llocs de treball d'alt valor afegit, a través d'un conjunt de serveis orientats al petit i mitjà inversor, tan estranger com autòcton.

L'AMB també ha fomentat la creació de llocs de treball i la reactivació econòmica a través de plans específics d'inversions, com ara el Pla metropolità de suport als ajuntaments, d'estímul de l'activitat econòmica i millora de la qualitat de vida, el Pla de suport a les polítiques socials municipals o el Pla metropolità d'inversions.
"Friendly for business" coordina els processos i recursos per a l'atenció a l'empresa existents a Barcelona i als altres 35 municipis metropolitans a través d'una estratègia de cooperació. En la redacció del programa hi han participat 150 tècnics, representants dels municipis i dels agents socioeconòmics del territori, que han destinat un total de 400 hores de treball per definir unes línies de treball prioritàries:
  • Millora de l'estratègia d'atracció d'inversions.
  • Qualitat de la informació.
  • Simplificació administrativa.
  • Acompanyament i suport eficaços per a la nova inversió.


Més informació
Desenvolupament econòmic
Friendly for Business
plataforma web
Plataforma web i mòbil d'accés a l'oferta de sòl per activitats industrials i econòmiques
El programa "Friendly for Business" fa de les eines web una de les seves estratègies principals per a promocionar els actius del territori, per a oferir informació rellevant i per a facilitar els tràmits dels emprenedors.

Per primera vegada, el territori metropolità disposa d'una eina web que agrupa les dades sobre l'oferta de sòl disponible per a activitats econòmiques. Aquesta plataforma incorpora informació de, entre d'altres, les característiques i qualificacions urbanístiques dels solars i edificis, els serveis auxiliars disponibles, l'oferta de transport públic disponible en un emplaçament en concret, les característiques i serveis dels immobles i les estadístiques actualitzades de preus. Sobre la mateixa base de dades s'ha creat l'aplicació Naus i Solars industrials, que permet accedir a la informació i fer recerques mitjançant els dispositius mòbils.

Es facilita així la tasca de les inversions que estiguin buscant instal·lar-s'hi, unificant en un sol web la major part de la informació d'interès. S'ha de tenir en compte que aquesta plataforma recull entre el 70% i el 80% de l'oferta de sòl i immobles dedicats a activitat econòmica, i que es preveu que la cobertura augmenti amb la consolidació del servei. Pròximament s'incorporarà en aquest mateix cercador l'oferta d'oficines.

A més, aquesta plataforma permetrà avaluar les necessitats dels seus usuaris a través de l'explotació de les dades de recerca, de manera que es disposarà de nova informació sobre les dinàmiques econòmiques al servei de la millora contínua de les activitats de desenvolupament econòmic.

Més informació
Cercador de polígons, naus i solars industrials
Aplicació de naus i solars industrials
plataforma web
Tota la informació sobre el catàleg de serveis existents al territori metropolità per a empreses i emprenedors


Un dels objectius destacats del programa "Friendly for Business" és la millora de l'atenció als inversors i emprenedors que inicien el camí per endegar una nova activitat al territori metropolità. L'altre gran objectiu és que el nivell de servei dins del territori sigui homogeni, és a dir, que no hi hagi diferències substancials de servei entre els diferents municipis.

S'ha establert el full de ruta per a la homogeneïtzació dels processos administratius que se segueixen en els diferents municipis, de manera que qui vulgui emprendre trobi en un sol punt tots els requeriments administratius necessaris per a engegar la seva activitat. També s'ha establert el full de ruta que impulsarà la reenginyeria de processos a les diferents administracions, de manera que en un futur pròxim comparteixin informació i es redueixin substancialment les gestions administratives que s'han de realitzar per endegar una nova activitat o desplaçar-ne una de ja existent dins el territori metropolità.

S'ha impulsat també la racionalització dels mapes de serveis econòmics dels diferents municipis, la coordinació de les Oficines d'Atenció a les Empreses i la creació dels Punts Únics de Contacte en col·laboració amb les administracions municipals, la Diputació de Barcelona i els diferents actors socioeconòmics implicats. Amb aquesta iniciativa es pretén facilitar l'atenció a les persones emprenedores i, a la vegada, augmentar l'eficàcia i eficiència dels recursos destinats a desenvolupament econòmic i atenció a les empreses.

Més informació
Serveis per a empreses, inversors i emprenedors
edifici
L'equipament BCN Growth Centre acull els agents metropolitans d'inversió
"Friendly for Bussiness" impulsa com a novetat al territori metropolità un servei d'acompanyament als projectes de nova inversió. L'AMB es coordinarà amb l'Ajuntament de Barcelona i disposarà d'agents metropolitans d'inversió a l'equipament Barcelona Growth Centre que l'entitat Barcelona Activa ha creat al districte 22@ com a seu dels serveis adreçats a les empreses.

Aquests agents rebran formació específica per acompanyar els emprenedors en tot el trajecte des de la presentació del projecte d'inversió fins que la nova activitat obri les portes: tramitació administrativa, recerca d'espais, inversions, contacte amb les xarxes empresarials i comercials; així com en tots els aspectes més relacionats amb la incorporació a la vida diària dels treballadors i inversors que es traslladin des de fora del territori metropolità.

D'aquesta manera s'assisteix de forma integral i personalitzada els emprenedors i inversors que ho sol·licitin i que es vulguin instal·lar en qualsevol dels 36 municipis metropolitans.

Com a complement, "Friendly for Bussiness" preveu la creació d'una xarxa de front offices distribuïda per tot el territori metropolità, mitjançant la instal·lació durant els pròxims tres anys de 12 Oficines d'Atenció Empresarial metropolitanes (OAE) que actuaran com a finestretes úniques al servei de l'emprenedoria i la nova inversió.

Més informació
Barcelona Growth Centre
polígon industrial
Millora de les dotacions infraestructurals dels polígons industrials i àrees d'activitat econòmica


Durant el període 2011-2015, els serveis de desenvolupament econòmic de l'AMB s'han concentrat en les polítiques de foment de l'activitat econòmica, a través dels serveis de suport i acompanyament a la nova inversió. L'objectiu ha estat establir les bases per a la recuperació econòmica, posant en valor els actius econòmics del territori metropolità de manera que es generi nova activitat econòmica i nova ocupació quan la conjuntura econòmica ho permeti.

Paral·lelament, l'administració metropolitana ha incorporat a la programació de la seva activitat inversora –que durant aquest mandat ha superat els 418 milions d'euros– les necessitats relacionades amb la projecció econòmica metropolitana, de manera que les inversions en infraestructures i en millora urbana tinguessin en compte els impactes positius que generen en el foment del creixement i del teixit econòmic.

En el marc del Pla metropolità de suport als ajuntaments, d'estímul de l'activitat econòmica i la qualitat de vida, l'AMB ha aprovat el Programa de millora d'infraestructures i de competitivitat dels polígons industrials i àrees d'activitat econòmica. L'objectiu era millorar les dotacions infraestructurals i de serveis dels espais d'activitat industrial i econòmica per tal de facilitar l'activitat de les empreses instal·lades i fomentar l'establiment de noves instal·lacions.

A aquest programa s'han destinat 30 milions d'euros per al finançament de, com a màxim, el 70% del cost dels projectes que es presentaven a les convocatòries en règim de concurrència competitiva. Es pretén així multiplicar l'impacte de la inversió metropolitana i reactivar l'ocupació i el teixit metropolità de petita i mijtana empresa, que són les que han desenvolupat la majoria dels projectes finançats.

Durant aquest mandat també s'han implementat actuacions orientades directament a la generació d'ocupació, com ara el Pla de suport a les polítiques socials, que ha destinat 30 milions d'euros al finançament de projectes de generació d'ocupació directa, al reforç de les xarxes locals d'ocupació i a la millora de les condicions d'ocupabilitat. Aquest Pla ha permès el finançament de 117 projectes i la contractació de més de 3.800 persones.