No es tallarà l'aigua per impagament

| Subject: Water

S'aprova un protocol per evitar els talls de subministrament a qui no pugui pagar la factura

aixeta
El Consell Metropolità de l'AMB ha aprovat, en el ple del 25 de març, un protocol per evitar els talls de subministrament a qualsevol ciutadà que no pugui fer-se càrrec de les factures, garantint aquest bé bàsic i imprescindible a l'àrea metropolitana de Barcelona.

Ja el passat 6 de novembre, l'AMB va aprovar les seves tarifes socials i ecològiques, per aconseguir que els usuaris més desfavorits paguin un preu pel consum de l'aigua que sigui proporcional a les possibilitats econòmiques i a la seva realitat social.

Aquestes tarifes especials redueixen, en una quantitat important d'usuaris, un 25% de la quota fixa i el consum del primer bloc i fan que els límits dels blocs s'adeqüin al nombre de persones de cada família o unitat convivencial.

La mesura estarà validada per totes les parts que intervenen en el procés: l'AMB, com a titular del subministrament i responsable de les tarifes i el servei, els Ajuntaments com a responsables de les actuacions que es portin a terme en el seu territori i les Companyies responsables de les gestions del servei en contacte directe amb els usuaris.

El protocol, així com de les tarifes socials i ecològiques, estaran explicades amb detall a totes les pàgines web de les Administracions i empreses esmentades anteriorment, i es faran campanyes per arribar a la ciutadania.

Possibilitats o aspectes que es contemplen al Protocol

Davant la situació que un ciutadà declari, a la seva companyia subministradora o als serveis socials del seu ajuntament, que no pot fer front a les factures, o que simplement deixi de pagar, s'investigarà si pot beneficiar-se de les tarifes socials de l'AMB. En cas afirmatiu, les factures passarien a ser més barates.

De la mateixa manera, també hi ha la possibilitat de negociar ajornaments o pagaments mensuals amb la companyia, així com l'accés a un dels seus fons socials. Un cop valorat el cas pels serveis socials de l'Ajuntament en qüestió, també el propi consistori pot decidir fer-se càrrec del deute del ciutadà.

Durant tot el procés de valoració, l'AMB no donarà autorització per tallar el subministrament, i tampoc ho farà si finalment es valora la vulnerabilitat del ciutadà.

Prova: $provaURL