Columna Paral·lel

Columna Paral·lel
Fotografia: Santiago Periel

Columna Paral·lel

Galeria d'imatges

Fitxa tècnica

Data de projecte:
D’octubre 2013
Data d'execució:
De gener 2015
Municipi:
Barcelona
Superfície:
Alçada: 9 m
Seccions: 25X25 cm  i  5x25 +5x25 cm
Pes: 601,9 kg
Autors:
Montserrat Periel i Piquer
Promotors:
AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) i Ajuntament de Barcelona

Descripció

La columna Paral·lel neix del disseny d'un suport capaç d'unificar en un mateix element i amb la màxima flexibilitat i versatilitat els diferents elements de il·luminació funcional-ornamental, els elements de comunicació i altres elements urbans per tal d'adaptar-se a les necessitats de cada lloc i moment.

Es tracta d'una columna d'acer de 9 m d'alçada que fins a la meitat presenta una secció quadrada de 25x25 cm que es buida per la part central a mode de diapasó, conservant l'envoltant de la part inferior, i es prolonga reduïda a 2 tubulars de secció rectangular 5x25 cm que aporten a la columna una percepció de lleugeresa.

La secció quadrada inferior de la columna dona cabuda a les diferents caixes de control i regulació d'enllumenat i telecomunicacions, de les quals deriva de manera independent i ordenada el cablejat; per un dels tubulars rectangulars es prolonga el cablejat elèctric i per l'altre el cablejat de telecomunicacions, fins a arribar als diferents equips col·locats en el buit resultant entre ambdós tubulars. Al llarg de la cara interior d'aquests tubulars rectangulars s'ubiquen diferents parelles enfrontades de tapes de registre cegues que permeten ser substituïdes per altres tapes preparades amb els forats i guarda estopes necessaris per fixar-hi els suports i connectar-hi el cablejat dels diferents equips. Tots els suports estan dissenyats per facilitar el muntatge i la col·locació de cadascun dels diferents equips de lluminàries LED per a vial i per a vianants, els projectors de colors, els punts d'accés WIFI, les càmeres o els diferents sensors per mesurar el so, el nombre de persones, bicicletes o vehicles.
  
Els requeriments de l'espai urbà defineixen diferents tipus de necessitats lumíniques que s'han estudiat i que han definit dues variacions de la columna:

  • Columna Paral·lel I: Model que orienta els feixos de llum cap a la  vorera amb dues lluminàries verticals.
  • Columna Paral·lel L: Model pensat per il·luminar la vorera, amb una lluminària vertical, i la calçada, amb dues lluminàries horitzontals encastades en un braç complementari d'acer de 2,50 m de longitud i secció rectangular de 25x15 cm.
Desenvolupament de producte

AMB
Direcció de Serveis de l'Espai Públic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
Montserrat Periel, arquitecte (AMB)
Carles Villasur, graduat en enginyeria mecànica (AMB)
Francesc Germà, enginyer tècnic industrial (AMB)
Sara Ferrer, arquitecta (AMB)

PHILIPS
PHILIPS Design- Disseny Conceptual
PHILIPS Lighting– Departament Tècnic

Amb la col·laboració de l'Institut Municipal d'Informàtica i el Departament d'Enllumenat de l'Ajuntament de Barcelona.