Habitatge

Gestió del sòl i construcció d'habitatge protegit i de preu assequible

$escapeTool.html($imatgeTextAlternatiu_)

L'accés a l'habitatge ha estat i és una de les preocupacions més importants de l'AMB i una peça clau per fomentar la cohesió social al territori metropolità. Garantir el dret a un habitatge digne i adequat és, ara més que mai, una prioritat absoluta.

En els darrers anys, la crisi econòmica i els reptes energètics plantegen un nou escenari per a les polítiques d'habitatge en l'àmbit metropolità. En aquest context, l'AMB ha exercit les seves competències en polítiques de sòl a través de l'Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL), un organisme públic amb personalitat jurídica pròpia que vetlla per l'accessibilitat de la ciutadania a l'habitatge protegit i de preu assequible, a la vegada que atén la dualitat entre les necessitats locals dels municipis i les estratègies del territori metropolità.

Més informació
IMPSOL
edifici de l'Impsol
Promoció de l'IMPSOL al municipi de Montgat


Durant el període 2011-2015, ha estat un repte poder mantenir l'oferta d'habitatge assequible, de qualitat i sostenible: s'han gestionat un total de 892 habitatges en 13 promocions, comptant els que s'han lliurat i els que s'estan construint o estan en una fase de projecte avançada.

Promocions habitatges protegits
Municipi Promoció Sector Hab. Arquitectes
Promocions acabades
Cornellà de Llobregat Ctra. Esplugues/Av. St Ildefons Ctra. Esplugues 84 José Antonio Marín
Esplugues de Llobregat C. Mestre Joan Corrales Plaza i Janés 20 Arquitectura Produccions, SL
Montgat C. Pompeu Fabra Turó del Sastre - 18 F 40 J. R. Pascuets i Mònica Mosset
Sant Andreu de la Barca Pg. Parlament de Catalunya A8-A10 54 Nogué-Onzain-López, arquit. SLP
Total habitatges acabats 198
Promocions en execució
Gavà Av. Juan Carlos I Pla Ponent 143 Brullet de Luna i Associats, SLP
Esplugues de Llobregat C. Esperança Martí Pep Ventura 17 Montero-Gràcia arquitectes, SCP
Montgat C. Joanot Martorell Turó del Sastre - 18D 40 Maria Isabel Bennasar Félix
Total habitatges en execució 200
Promocions projectades
Molins de Rei Les Guardioles Les Guardioles 174 Pascual Ausió Fernández, SCP
Montgat C. Sant Feliu Turó del Sastre - 18J 42 Xavier Vendrell i Data AE
Montgat Av. Can Serra Turó del Sastre - 18C 62 Calvet & Frontado Arquitectos, SLP
Sant Andreu de la Barca C. Josep Pla Josep Pla - Sant Llop 37 Harquitectes Area Productiva, SLP
Sant Boi de Llobregat C. Baldiri Net i Figueres Saló Central (H1) 84 Estudi Massip-Bosch Arq. SLP
Sant Boi de Llobregat C. Baldiri Net i Figueres Saló Central (H2) 95 J. Herreros, M.Benedito i M. Sanz
Total habitatges projectats 494
Total gestió habitatges IMPSOL 2011-2015 892
 • Projecte Ecohabitat
  habitatges de l'Impsol
  Promoció de 54 habitatges a Sant Andreu de la Barca
  A més, l'actualització constant de la normativa, la necessitat de reduir la demanda energètica i les modificacions en els requeriments funcionals i d'habitabilitat com a conseqüència dels canvis socioeconòmics, han fet que l'habitatge sigui un projecte en revisió i evolució constants.

  Amb la finalitat d'orientar eficaçment aquests avenços, les metròpolis de Tolosa, Lisboa i Barcelona han impulsat el projecte denominat Ecohabitat, que fomenta la cooperació transnacional per a la innovació tecnològica i les pràctiques socials en matèria d'habitatge sostenible. L'objectiu d'aquest projecte és la millora de la qualitat de vida de les persones que resideixen als habitatges metropolitans, tant per aconseguir les màximes prestacions tècniques, espacials o de confort, com per garantir la màxima atenció i el millor servei en tot el procés que acompanya l'adquisició d'un habitatge, des de la comercialització fins a la postvenda.

  Amb un pressupost total d'1.257.080 € i una aportació per part de l'AMB de 134.687 €, finançats en un 75% per subvencions comunitàries, aquest projecte ha fet possible:
  • La transferència de coneixements i experiències.
  • Un nou càlcul harmonitzat del nivell d'emissions produïdes pels edificis.
  • La creació de metodologies concretes, eficients i econòmicament viables de rehabilitació energètica per als parcs residencials metropolitans.
  • El desplegament de polítiques més eficaces de desenvolupament urbà i d'innovació en l'àmbit de l'habitatge públic.
  Més informació
  Projecte Ecohabitat
Edifici de l'iMPSOL
Promoció al carrer del Mestre Joan Corrales, a Esplugues de Llobregat | Fotografia: Jordi Surroca
En el context econòmic que ha marcat el període 2011-2015, les empreses públiques locals de promoció de sòl i habitatge han hagut de fer front a restriccions pressupostàries que afectaven el patrimoni públic de sòl i habitatge de titularitat local. En aquest context, l'AMB ha desenvolupat una estratègia de suport a aquestes entitats per tal que puguin reforçar la seva operativa i preservar el model de cohesió territorial metropolità.

En el marc del Pla de suport als ajuntaments, el Programa d'ajuda a les empreses municipals d'habitatge contempla que l'IMPSOL celebri contractes d'opció de compra d'alguns dels actius d'aquestes entitats. Els ingressos que se'n deriven garanteixen el finançament que necessiten per mantenir el patrimoni públic local de sòl i habitatge i per impulsar nous projectes d'urbanització i edificació d'habitatges de règim protegit. Una vegada exhaurit el termini acordat, les empreses decidiran si recompren el dret a l'AMB/IMPSOL o bé s'executa la compravenda pel preu inicialment acordat.

El programa afecta les següents empreses de propietat 100% municipal: GTI (Gavà), Procornellà (Cornellà de Llobregat), Promusa (Sant Cugat del Vallès), Promunsa (Sant Just Desvern), Vimed (Viladecans) i Gramepark (Santa Coloma de Gramenet).

L'execució del Programa és responsabilitat de l'IMPSOL, organisme de gestió directa de l'AMB.
DISTRIBUCIÓ DE LA INVERSIÓ (euros)
Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial (2012-2015)
2012 2013 2014 2015 2016
Sòl 6.820.610,57 0,00 2.389.555,65 0,00 9.210.166,22
Urbanització 1.693.646,33 429.945,91 150.000,00 1.650.000,00 3.923.592,24
Edificació 13.865.463,04 15.413.175,64 1.407.644,87 13.736.101,50 44.422.385,05
Pla de suport a les empreses municipals 0,00 8.469.327,53 12.531.839,13 6.977.961,39 27.979.128,05
Total 22.379.719,94 24.312.449,08 16.479.039,65 22.364.062,89 85.535.271,56