Memòria 2011 | 2015

Acció de govern, gestió i serveis metropolitans

 • La nova administració metropolitana de Barcelona

  AMB: tercera administració catalana per dimensió pressupostària

 • La nova administració metropolitana de Barcelona

  230 milions d'euros invertits en espai públic, zones naturals i equipaments

  442 projectes als 36 municipis metropolitans

 • La nova administració metropolitana de Barcelona

  El futur del territori metropolità

  Treballs previs del nou Pla director urbanístic metropolità

 • La nova administració metropolitana de Barcelona

  Pla de suport a les polítiques socials municipals

  117 projectes i 3.822 llocs de treball

 • La nova administració metropolitana de Barcelona

  Gestió integral de les 40 platges metropolitanes

  32 km de litoral i 8,5 milions de visites per any

 • La nova administració metropolitana de Barcelona

  Xarxa de parcs metropolitans

  225 hectàrees distribuïdes en 40 parcs i 27 municipis

 • La nova administració metropolitana de Barcelona

  Tractament del 100% dels residus

  Reducció dels residus generats a 1,3 kg per persona i any

 • La nova administració metropolitana de Barcelona

  Gestió integral del cicle de l'aigua

  Reducció del consum, tarifació social i mesures contra la pobresa energètica

 • La nova administració metropolitana de Barcelona

  Sistema de transport públic metropolità

  630 milions de viatges anuals - 213 línies d'autobús i 9 línies de metro

 • La nova administració metropolitana de Barcelona

  Tarifació social del transport públic

  408.838 persones beneficiàries

 • La nova administració metropolitana de Barcelona

  10.523 llicències de taxi

  Incorporació de vehicles 100% elèctrics

 • La nova administració metropolitana de Barcelona

  Habitatge assequible, de qualitat i sostenible

  13 promocions construïdes - 892 habitatges

 • La nova administració metropolitana de Barcelona

  30 milions d'euros per a la millora dels polígons industrials
  i les àrees d'activitat econòmica

 • Nous sistemes d'informació per a les smart cities metropolitanes

  Estratègia digital i innovació en l'ús de la tecnologia