Mobilitat

Planificació de la mobilitat sostenible de persones i béns en el territori metropolità

$escapeTool.html($imatgeTextAlternatiu_)

La mobilitat és un dels reptes de futur per a la competitivitat i la sostenibilitat del territori metropolità. Amb la creació de l'AMB, les competències de transport i mobilitat arriben ja a 36 municipis, l'equivalent de planificar i gestionar la mobilitat de 3,2 milions d'habitants, que fan 10,6 milions de desplaçaments diaris en diversos mitjans de transport.

La tasca de l'AMB es regeix per instruments de planificació sòlids i flexibles. En particular, cal esmentar els plans de mobilitat urbana que elaboren els municipis en col·laboració amb l'AMB. Per damunt d'aquests plans, el Pla metropolità de mobilitat urbana és un potent instrument de coordinació per definir la política de mobilitat metropolitana. Durant el mandat 2011-2015 s'han dut a terme els estudis de diagnosi que han de permetre la formulació de propostes i l'elaboració completa del Pla en els propers mesos.

L'AMB també fomenta els mitjans de transport sostenible a través de diverses actuacions:
 • Desenvolupament del servei d'aparcaments per a bicicletes Bicibox.
 • Creació de línies de subvenció per a bicicletes elèctriques i vehicles elèctrics al servei tant de ciutadans com d'ajuntaments.
 • Extensió de la xarxa de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics a l'àrea metropolitana, en coordinació amb els punts instal·lats a la ciutat de Barcelona.
La informació sobre la mobilitat és un dels aspectes clau, que s'ha seguit gestionant a través de l'empresa pública Cetramsa. En aquest camp destaquen
 • La reformulació de la pàgina web corporativa.
 • Les noves eines de comunicació amb la ciutadania: creació d'aplicacions per als serveis d'autobús, taxi i Bicibox.
L'elaboració del Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU) respon al mandat de la Llei 31/2010 del Parlament de Catalunya en què es va aprovar la creació de l'AMB. També és conseqüència de la voluntat de planificar i gestionar la mobilitat de l'àrea metropolitana de forma coordinada i amb una visió supramunicipal. Per aquest motiu el govern de l'AMB va proposar-se l'objectiu d'iniciar la redacció del PMMU en el Programa d'actuació 2011-2015.

Actualment hi ha plans de mobilitat urbana en elaboració als 36 municipis del territori metropolità, alguns en fase molt avançada i la resta en procés de redacció. Des de l'AMB es participa activament en tot el procés per garantir-ne la planificació coordinada i una visió integradora. També s'ha de tenir en compte que els PMU municipals són el punt de partida de la construcció del procés de redacció del Pla metropolità de mobilitat urbana.

El Pla metropolità, la redacció del qual es va iniciar el 2014, tindrà en compte de forma integrada la mobilitat en els seus diferents aspectes: transport públic, vianants i bicicletes, vehicle privat, logística i mercaderies, aplicació de tecnologies de comunicació i informació, sostenibilitat ambiental, etc. L'enfocament dels treballs es farà des de l'escala metropolitana, per atendre les problemàtiques que superen l'àmbit estrictament municipal i per donar coherència a les diferents polítiques locals contingudes als respectius PMU.

La redacció del Pla metropolità de mobilitat urbana és l'oportunitat de treballar conjuntament per tal de diagnosticar els principals problemes de la mobilitat metropolitana i dissenyar les principals estratègies de futur. Tot això, amb l'objectiu d'avançar cap a una mobilitat socialment justa, ambientalment sostenible i econòmicament eficient.

Més informació
Procés de redacció del Pla Metropolità de Mobilitat Urbana
Plans de mobilitat urbana dels municipis
Publicacions del PMMU, 1
Publicacions del PMMU, 2
L'AMB té atribuïda la competència de promoció del transport sostenible i, per delegació dels ajuntaments, la coordinació i gestió dels serveis complementaris de la mobilitat que comporten l'ús especial o privatiu de la via pública.

Per progressar en el nou escenari de promoció de la sostenibilitat, a finals del 2013 s'ha iniciat la redacció del Programa de mobilitat sostenible 2014-2015, aprovat pel Consell Metropolità el 25 de març de 2014. Les accions que s'hi proposen, valorades en 2.650.000 €, estan organitzades segons quatre subprogrames:
 • Promoció de l'ús de la bicicleta.
 • Promoció de l'ús del vehicle elèctric.
 • Adaptació de la via pública a la mobilitat sostenible.
 • Millora de la informació a l'usuari.
S'ha de tenir en compte que no es tracta d'un programa exclusiu sinó d'un àmbit d'actuació transversal: altres plans i actuacions de diferents àrees de l'AMB reforcen la promoció de la mobilitat sostenible.

El subprograma d'adaptació de la via pública a la mobilitat sostenible, dotat amb 890.000 €, preveu l'adequació i la senyalització de diversos eixos viaris interurbans amb carrils bus i carrils bici, com ara:
 • La C-245, de Castelldefels a Cornellà de Llobregat.
 • L'avinguda Diagonal, de Barcelona a Esplugues de Llobregat.
El departament d'Espai Públic de l'AMB ha estat l'encarregat de desenvolupar els projectes i procedir a la seva execució. L'adequació i senyalització de carrils bici s'ha fet atenent a les conclusions de l'"Estudi de les connexions intermunicipals en bicicleta a l'àmbit del servei Bicibox". Altres accions d'aquest Subprograma han estat la instal·lació, conjuntament amb els ajuntaments que ho han sol·licitat, de plataformes avançades a les parades de bus i la publicació, el setembre del 2014, del "Manual de disseny de les vies urbanes per a la mobilitat sostenible".

El Subprograma de millora de la informació a l'usuari, dotat amb 125.000 €, ha servit per:
 • Millorar la informació en temps real amb la instal·lació de pantalles dinàmiques als intercanviadors i als grans equipaments generadors de mobilitat com ara hospitals i edificis públics.
 • Desenvolupar noves versions de les aplicacions AMBtempsbus, que facilita informació d'utilitat per als usuaris dels autobusos metropolitans, i AppBicibox, que permet conèixer la disponibilitat de places als mòduls Bicibox.
Els dos subprogrames restants (promoció de l'ús de la bicicleta, amb mesures per un import de 415.000 €, i promoció de l'ús del vehicle elèctric, per import de 1.220.000 €) són els dos àmbits principals del Programa de mobilitat sostenible 2014-2015 i es detallen en els apartats següents.

Més informació
App AMBtempsbus
AppBicibox
Espai públic
Manual de disseny de les vies urbanes per a la mobilitat sostenible
 • Impuls del vehicle elèctric
  punt de recàrrega
  Punt de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics al carrer Viriat de Barcelona (novembre del 2014)
  El subprograma dedicat a la promoció de l'ús del vehicle elèctric és, amb 1,22 milions d'euros, el que té una dotació econòmica més elevada dins del Programa de mobilitat sostenible.

  Durant l'any 2013 s'han dut a terme als municipis metropolitans les primeres accions de promoció de l'ús i difusió dels avantatges dels vehicles elèctrics purs. Entre aquestes accions, les més importants han estat:
  • Aprovació de l'Acord marc de col·laboració entre Nissan, l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona per a la promoció conjunta de vehicle elèctric en els sectors del taxi i de la distribució urbana de mercaderies, signat a Frankfurt el setembre del 2013.
  • Publicació de la Guia metropolitana per a la promoció del Vehicle Elèctric, coincidint amb la celebració a Barcelona del 27th International Electric Vehicle Symposium & Exhibition (EVS27).
  • Cessió temporal de cotxes elèctrics als ajuntaments (a partir del setembre del 2014). L'AMB ha gestionat la cessió als ajuntaments metropolitans de cotxes elèctrics purs de diferents models (turismes i furgonetes) per períodes de dos a tres mesos. Aquests vehicles han estat destinats a diferents tasques municipals i han permès als treballadors i a les autoritats municipals familiaritzar-se amb la mobilitat elèctrica, tot contribuint a millorar l'aire de les ciutats metropolitanes.
  • Ajuda de l'AMB als ajuntaments metropolitans per a la compra d'un vehicle elèctric pur. Aquesta ajuda va destinada a subvencionar en un 50% (màxim de 10.000 € per vehicle) la compra d'una vintena de vehicles elèctrics purs per a vint ajuntaments metropolitans.
  • Realització de l'Estudi dels incentius municipals per a promoure l'ús dels vehicles elèctrics a l'AMB (març del 2014). Aquest estudi s'ha redactat amb l'objectiu de conèixer els incentius que els ajuntaments metropolitans ja aplicaven per promoure la mobilitat elèctrica, i fer a continuació una proposta sobre quins d'aquests incentius s'haurien de generalitzar i amb quines condicions per tal d'establir un marc comú a escala metropolitana.
  Per a l'extensió dels punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, s'ha procedit al desenvolupament infraestructural de la xarxa d'electrolineres de l'AMB. Les actuacions realitzades han estat les següents:
  • Desplegament de deu punts de recàrrega tri-estàndard (Mennekes, CHAdeMO i Combo CCS) al territori metropolità. L'AMB va iniciar aquest desplegament amb la instal·lació dels dos primers al Prat de Llobregat i a Cornellà de Llobregat durant el primer trimestre del 2015. L'AMB n'assegura l'explotació i el manteniment durant cinc anys mitjançant la selecció per concurs d'una empresa especialitzada.   
  • L'Ajuntament de Barcelona ha instal·lat durant el tercer trimestre del 2014 set dels 10 punts de recàrrega que li corresponien, així com tres d'addicionals, aprofitant altres iniciatives municipals.
  L'AMB i l'Ajuntament de Barcelona subministren gratuïtament durant dos anys l'energia de tota la xarxa d'electrolineres de l'AMB amb l'objectiu de fomentar la implantació de vehicles elèctrics, i especialment de taxis elèctrics.

  Més informació
  Guia metropolitana per a la promoció del Vehicle Elèctric
 • Promoció de l'ús de la bicicleta
  bicicletes electriques
  Bicicletes elèctriques cedides gratuïtament a l'Ajuntament de Montcada i Reixac per l'AMB (novembre del 2014)


  Tenint en compte que les actuacions d'adaptació de la via pública a la mobilitat sostenible ja inclouen els projectes que permeten ampliar i completar la xarxa metropolitana de carrils bici, aquest subprograma s'ha centrat en millorar els serveis als usuaris de la bicicleta.

  S'ha editat una nova "Guia de la Bici", que presenta la xarxa de carrils bici dels 36 municipis metropolitans en dos plànols: àmbit Nord i àmbit Sud. A principis del 2015 se'n va publicar l'edició definitiva; una versió digital i navegable es pot consultar al web de l'AMB.

  Per tal de promoure l'ús de la bicicleta, sobretot als municipis amb servei Bicibox, s'ha posat en marxa al mateix temps el Pla de dinamització de la bicicleta (2012). D'aquest Pla en destaquen dues actuacions:
  • Estudi de les connexions intermunicipals en bicicleta a l'àmbit del servei Bicibox (març 2013): identificació de 20 trams que no estan convenientment adequats i que dificulten les connexions intermunicipals en bicicleta al Baix Llobregat. L'estudi també proposa solucions possibles.
  • Publicació de la "Guia de la Bici": plànol amb la xarxa de carrils bici i vies pacificades i amb la localització dels 130 mòduls Bicibox existents als 12 municipis que el maig del 2013 disposaven d'aquest servei. De la guia se n'ha fet un tiratge de 50.000 exemplars, que s'han distribuït des dels ajuntaments amb servei Bicibox.
  En l'àmbit de la promoció de la bicicleta elèctrica, l'AMB ha impulsat les actuacions següents:
  • Compra de 102 bicicletes elèctriques per a ser cedides als ajuntaments metropolitans que prèviament les hagin sol·licitades a l'AMB. L'objectiu d'aquesta acció és facilitar que els treballadors municipals realitzin desplaçaments més sostenibles, tant si és per motius de feina com per anar de casa al lloc de treball.
  • Com a complement de l'anterior acció, el mes de novembre del 2014 s'ha llançat una campanya de subvenció per a la compra de bicicletes elèctriques per als residents de l'AMB. Per cada compra d'una bicicleta elèctrica (de menys de 1.250 € de preu de venda) l'AMB aporta 250 €. La campanya, gestionada amb l'ajuda de les botigues que s'hi han adherit com a entitats col·laboradores, ha constat de dues convocatòries de 500 bicicletes elèctriques cadascuna i s'ha allargat fins a mitjan 2015.
  Bicibox
  En iniciar-se el mandat, el projecte del nou servei d'aparcaments segurs de bicicletes Bicibox (servei complementari als mitjans de transport públic metropolità) havia finalitzat la fase de disseny i construcció dels mòduls i abordava la fase d'implantació al carrer i posada en funcionament.

  El 18 de juliol de 2011 es va instal·lar el primer mòdul Bicibox a Sant Joan Despí, i seguidament es van instal·lar els mòduls de Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern i el Prat de Llobregat. El març del 2012 es va arribar a 1.316 places en servei repartides per 11 municipis del Baix Llobregat. A l'octubre del 2012 Sant Cugat del Vallès es va incorporar també a la xarxa.

  bicibox
  Instal·lació d'un mòdul Bicibox a Sant Joan Despí (2011)


  L'any 2013 ha estat el primer any de funcionament complet del servei Bicibox. Tanmateix, l'octubre del mateix any s'ha iniciat una nova fase de renovació marcada pel canvi del concessionari encarregat del manteniment i l'explotació de les infraestructures del servei.

  El febrer de 2015 va començar la construcció de 10 nous mòduls Bicibox de 14 places, atès que ja no hi havia mòduls disponibles per satisfer les peticions dels ajuntaments.

  Els nous mòduls es construeixen segons un nou disseny –elaborat pels tècnics del departament d'Espai Públic– que millora l'anterior en diversos aspectes clau:
  • S'ha minimitzat l'impacte en el paisatge urbà amb unes mides més ajustades.
  • S'ha reforçat l'estructura i s'han incorporat portes de lames d'alumini més segures.
  • S'ha dimensionat la placa solar i s'ha ampliat l'espai per a les bateries, per garantir l'alimentació elèctrica.
  • S'han dimensionat les plaques electròniques i s'ha millorat el software, per permetre la instal·lació futura de càmeres de seguretat o de punts de recàrrega de bateries de bicicletes elèctriques.
  imatge gràfica nou bicibox
  Projecte de nou mòdul d'aparcament segur de bicicletes Bicibox (2014)


  Aquests nous mòduls s'utilitzaran per ampliar el servei a altres municipis de l'AMB i per reforçar l'oferta de places allà on la demanda sigui més alta.

  Malgrat que l'oferta de places pràcticament no ha variat en els darrers anys, el 2012 es van estacionar als mòduls Bicibox 48.000 bicicletes, 83.000 l'any 2013 i quasi 125.000 l'any 2014, de manera que es confirma així la consolidació d'aquest servei. Durant l'any 2014 s'han superat els 3.500 usuaris registrats.

  La demanda mitjana mensual del 2014 ha estat de 10.400 bicicletes estacionades, superada clarament durant els mesos de primavera i tardor. El mes d'octubre ha marcat un nou rècord mensual amb més de 15.000 bicicletes estacionades.


  La darrera ampliació de l'oferta del servei Bicibox ha estat la ubicació de quatre mòduls (49 places) al municipi de Cerdanyola del Vallès (juny del 2014).

  mòdul bicibox
  Nou mòdul Bicibox al costat de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès (juny del 2014)


  Durant aquest període, també s'han reubicat alguns dels mòduls per tal d'optimitzar l'oferta respecte de la demanda observada i per donar servei a noves àrees de demanda com, per exemple, a les terminals T1 i T2 de l'aeroport del Prat.

  Més informació
  Xarxa ciclable de l'àrea metropolitana de Barcelona (Nord)
  Xarxa ciclable de l'àrea metropolitana de Barcelona (Sud)
  Xarxa ciclable de l'àrea metropolitana de Barcelona (versió web)