Rondes de Barcelona

Manteniment i millora d'una infraestructura bàsica per a la mobilitat metropolitana.

$escapeTool.html($imatgeTextAlternatiu_)

La llei 31/2010, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, assigna a l'AMB la gestió de les rondes de Barcelona, una infraestructura fonamental per a la mobilitat de béns i persones en el territori. L'AMB n'assumeix la gestió, la conservació i el manteniment ordinaris des de l'1 de gener de 2012.

Durant el període 2011-2014 s'han efectuat treballs per un valor de 24,7 milions d'euros corresponents a:
 • Tasques de vigilància i ajuda a la vialitat.
 • Conservació i rehabilitació del ferm.
 • Drenatges i monitoratge del clavegueram.
 • Realització de plantacions.
 • Manteniment de talussos.
 • Neteja viària.
 • Reposició de senyalització i d'elements d'abalisament.
 • Tasques de vialitat hivernal.
 • Enllumenat i sistema elèctric.

ronda
Ronda Litoral
D'aquestes actuacions en destaquen, per volum econòmic, les següents:
 • Renovació de 15,8 km de ferm, amb una superfície de 194.300 m2, que corresponen a un 20% del total de les rondes, per un import d'1,8 milions d'euros.
 • Despesa d'energia elèctrica, per un valor de 8,8 milions d'euros.
 • Segues, neteges i plantacions, amb un cost de 2,2 milions d'euros.
 • Manteniment de les instal·lacions dels túnels, per import de 2,8 milions.
L'AMB, durant aquest període, també ha realitzat el manteniment de la Gran Via, des de la Plaça de les Glòries fins al terme municipal de Sant Adrià de Besòs i ha impulsat projectes per a la reducció de l'impacte ambiental i la millora de la seguretat viària d'aquestes infraestructures.

via urbana
Gran Via