AMB i Generalitat col·laboren contra el canvi climàtic

| Tema: Canvi climàtic

Aquest matí, Assumpta Escarp, Vicepresidenta de Medi Ambient de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), i Marta Subirà, Directora General de Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat, han signat el conveni que concreta la col•laboració d'aquestes dues institucions, buscant estratègies que redueixin les emissions de gasos d'efecte hivernacle i ajudin a mitigar el canvi climàtic.

Escarp i Subirà signen en conveni


El conveni permetrà a les dues administracions col•laborar en els plans de treball que a dia d'avui ja estan en marxa en cadascuna de les dues parts.

Així, el Pla de Treball anual estableix que l'AMB adaptarà a l'àmbit metropolità les línies apuntades en l'Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic, aprovat pel Govern de la Generalitat el 13 de novembre de 2012, que són fonamentals per augmentar l'adaptació del territori a les condicions ambientals adverses.

De la mateixa manera, la Generalitat de Catalunya, a través de la Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) col•laborarà i donarà suport a la inclusió dels aspectes relacionats amb el canvi climàtic en el programa d'educació ambiental de l'AMB. Hi establirà criteris orientadors relatius a la comptabilitat del carboni per a la seva incorporació en la publicació anual dels indicadors "Dades ambientals metropolitanes" i participarà en els grups de treball que l'AMB ja ha establert per a millorar la mesura i reducció dels gasos contaminants en el tractament dels residus o l'aigua, per exemple.

L'AMB, com una de les administracions responsables de la qualitat del medi ambient en el territori metropolità, participa des de fa anys en la lluita contra el canvi climàtic. És per això que ha realitzat nombroses auditories energètiques de les seves instal•lacions, fomentant la reducció d'emissions de CO2 de les empreses concessionàries, treballant intensament en la millora de l'eficiència energètica de les plantes, en la introducció de criteris de construcció i mobilitat sostenibles, etc.

Per a l'any 2015, i en coherència amb els compromisos establerts per la Unió Europea, l'AMB ha assumit un compromís de reducció del 10% de les emissions en totes les seves activitats.

De la mateixa manera, l'AMB està adherida com a membre coordinador al Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses de la UE i forma part del Programa d'Acords Voluntaris per a la reducció d'emissions de GEH que el Govern de Catalunya va posar en marxa de manera pionera el juliol del 2010.

A través d'aquest programa, totes les empreses, institucions, administracions públiques, associacions i fundacions que s'hi vulguin adherir es comprometen voluntàriament a fer el seguiment de les seves emissions de GEH i establir mesures que contribueixin a reduir-les, més enllà del que obliga la normativa. La Generalitat de Catalunya, mitjançant l'OCCC, estimula aquests esforços i, alhora, estableix mecanismes per al seu reconeixement públic. En aquests moments 95 organitzacions ja s'han adherit al programa i a la pàgina web de l'oficina (www.gencat.cat/canviclimatic) es poden consultar tant les dades de llurs inventaris com també les mesures i actuacions que aquestes organitzacions han posat en marxa.

Altres de les estratègies ambientals desenvolupades per l'AMB en els últims temps són la futura creació i desenvolupament de l'Observatori Metropolità de Canvi Climàtic (METROBS), i la redacció del Pla de Sostenibilitat de l'AMB (PSAMB).

Per a més informació:
Premsa AMB
mverbon@amb.cat
93.506.93.78

Premsa DTES
soliva@gencat.cat

Galeria d'imatges

Prova: $provaURL