Smart City

Noves tecnologies per a la millora de la funcionalitat metropolitana

$escapeTool.html($imatgeTextAlternatiu_)

L'aposta innovadora per la ciutat intel·ligent o smart city i la nova estratègia digital s'han d'entendre en el context de l'AMB com a administració pública metropolitana.

La política de ciutat intel·ligent no es pot desvincular de la visió de l'AMB com a nova administració pública prestadora de serveis supramunicipals: noves eines digitals i innovadores per a la tasca diària o pel servei directe a la ciutadania metropolitana són la base de l'actuació de l'AMB en l'àmbit de les ciutats intel·ligents o smart cities.

L'estratègia digital ha permès unificar la imatge i la marca d'aquesta nova administració que agrupa 36 municipis i dóna serveis a més de tres milions de persones. El lloc web de l'AMB ha esdevingut, a més d'un portal informacional, una plataforma de serveis que facilita el treball transversal, tant per a l'administració mateixa com per a la ciutadania, les entitats i les empreses.

Així, el nou web de l'AMB s'ha desenvolupat dins d'aquests paràmetres d'informació, tant a nivell tècnic com a nivell d'usuari, atenció i servei. Amb un disseny nou i una estructura pensada per a qualsevol plataforma –ordinador de sobretaula, tauleta tàctil o telèfon mòbil–, el web i els seus serveis digitals són avui una eina que identifica la nova administració metropolitana com a institució supramunicipal única i coherent.
gràfic estructura SIAM
Estructura del Sistema Integrat d'Atenció Multicanal
Els projectes d'innovació i smart city s'han estructurat a través de plataformes de serveis que generen eines i aplicacions concretes.
 • Plataformes de serveis smart cities
  Cartografia d'un parc
  Cartografia d'un parc metropolità (projecte InfoParcs)


  S'ha posat en marxa una plataforma tecnològica avançada de gestió de serveis públics. El projecte pretén posicionar l'àrea metropolitana de Barcelona entre els referents europeus en smart cities.

  Una de les primeres proves pilot on l'AMB ja ha començat a aplicar aquest tipus de tecnologia és en la gestió de les platges i els parcs metropolitans.

  A banda d'aquests espais públics metropolitans, també s'estan posant en marxa productes smart city en l'àmbit de la mobilitat i el transport.

  L'AMB treballa al servei de les smarts cities metropolitanes.
 • Projectes smart city
  Bàcul de megafonia
  Bàcul de megafonia

  Platges: aplicació de sensors intel·ligents per a, per exemple, detectar possibles avaries a les dutxes i evitar així el malbaratament d'aigua, o per a, instal·lats a les papereres, indicar si s'han omplert o no.

  Parcs: seguit de sensors que fan possible millorar el control de qualitat en disposar, per exemple, d'eines que permeten determinar la potència necessària en l'enllumenat o la telegestió del reg (per estalviar aigua). Permet també que els serveis tècnics de l'AMB estiguin permanentment connectats amb els usuaris, per alertar, de manera bidireccional, d'anomalies en els serveis.

  Bàcul de megafonia: sistema de megafonia per poder donar als usuaris de la platja missatges sobre seguretat i emergències, estat del mar, canvi de banderes, incidències, etc. El bàcul de megafonia és un element autònom que a més pot disposar d'altres equipaments com sensors i wi-fi. És pot alimentar per energia elèctrica o solar. La connexió a la xarxa de telecomunicacions, en funció de la seva ubicació, és fa per accés a la xarxa corporativa o per 3G.

  Wi-Fi als autobusos metropolitans: instal·lació de Wi-Fi i de punts de recàrrega de mòbils, com ara la instal·lació de serveis smart a l'Aerobús.

  Programa de Mobilitat Zero Emissions: 12 vehicles elèctrics i 102 bicicletes elèctriques cedits a ajuntaments metropolitans.

  Parades bus: 450 panells d'informació dinàmica a les parades d'autobús; 4.500 parades que ofereixen dades de servei a l'aplicació AMBtempsbus.

  Sistema inBus: nou sistema de pantalles a bord dels vehicles (18 pantalles) que ofereix als viatgers informació a temps real sobre el seu viatge.

  Electrolineres: instal·lació de 10 punts de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics.

  Nova flota smart: 1 autobús totalment elèctric i 107 autobusos de tecnologia híbrida (elèctrica i dièsel).
Aplicacions de telefonia mòbil
Aplicacions de telefonia mòbil de l'AMB


Les aplicacions per a mòbils garanteixen serveis directes a la ciutadania i són gratuïtes per a tothom. Actualment l'AMB compta amb sis aplicacions per a mòbils i disposa també de diversos serveis digitals a través del web.
 • Aplicacions per al mòbil
  Infoplatges: Facilita informació de tot el que cal saber de l'estat de les platges metropolitanes: Castelldefels, Gavà, Viladecans, el Prat de Llobregat, Barcelona, Sant Adrià de Besos, Badalona i Montgat. A més de realitzar consultes, també es pot comunicar qualsevol tipus d'incidència.

  AMBtempsbus: Permet accedir a la informació de pas dels autobusos de manera ràpida i còmoda.

  Bicibox: Serveix per trobar la plaça de Bicibox que correspon. A més de realitzar consultes, també es pot comunicar qualsevol tipus d'incidència.

  Taxi Barcelona: Permet conèixer el preu estimat d'un trajecte en taxi pel territori metropolità, en condicions normals de trànsit.

  Naus i solars: Presenta les ofertes de terrenys i naus industrials vigents als 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona.

  Infoparcs: Inforparcs facilita informació de la xarxa metropolitana de parcs. Hi trobareu el llistat de tots els parcs i els punts d'interès com ara la vegetació singular, els itineraris botànics o les jugateques ambientals; també permet conèixer tots els serveis de què disposa el parc i informació complementària i útil com la meteorologia, l'agenda d'activitats o les publicacions relacionades. Amb aquesta aplicació es pot comunicar qualsevol incidència sobre neteja, desperfectes al mobiliari o a la vegetació, etc. i fer-ne el seguiment, i proposar millores.
 • Serveis digitals
  captura web geoportal
  Geoportal de cartografia  Geoportal: Servei web de cartografia digitalitzada. Permet la consulta gratuïta de diferents productes: mapa topogràfic, vols històrics, guia de carrers metropolitans, etc.

  Serveis empreses: Es tracta d'un cercador d'integració de serveis dirigit a empreses i emprenedors.

  Interactiu Llars eficients: Guia interactiva d'estalvi energètic de l'habitatge que vol sensibilitzar i promocionar l'ús eficient de l'energia.
imatge gràfica diversos suports
El web de l'AMB s'adapta a diversos suports


L'AMB va posar en marxa el seu nou web el desembre del 2013. Un dels objectius del redisseny i reconceptualització del web era donar una imatge unitària i transversal de l'AMB com a administració metropolitana única.

El web explica els serveis de la nova administració metropolitana i informa de les seves actuacions, al mateix temps que dóna visibilitat als 36 municipis que la conformen. Crear el nou web ha significat revisar, contextualitzar i integrar més de 30 webs que formaven anteriorment l'àmbit d'internet de l'AMB.

El web actual està dirigit tant als ciutadans, professionals i empreses com als ajuntaments que formen l'AMB. Els quatre objectius principals que persegueix són informar sobre l'AMB i sobre la gestió i els costos dels serveis que realitza, fomentar la transparència i la col·laboració amb la creació d'un portal de dades obertes (govern obert) i crear un portal de tràmits (govern electrònic).

També es vol facilitar la participació ciutadana amb diversos recursos: creació d'un espai d'atenció al ciutadà, implementació de les xarxes socials, posada en marxa d'un portal de dades obertes i generació de tot un seguit de serveis digitals tant de creació de nous continguts com de consulta (butlletins, geoportal, formularis web, etc.).

El nou web s'està posant en pràctica en dos temps: una primera fase, ja enllestida, d'ordenació i generació de continguts; i una segona fase, força avançada, d'interacció a través de l'administració electrònica (e-Gov) i oberta (oGov).

Des de la posada en marxa del nou web (2 de desembre de 2013) s'ha passat de prop de 31.000 visitants únics en un mes a més de 145.000 en el mes de març del 2015: un augment del 468% en menys d'un any i mig.
 • Resum d'actuacions en producció i continguts
  El SIAM (Sistema d'informació per a l'atenció multicanal) inclou un conjunt d'elements i solucions tecnològiques que conformen la difusió de la informació en format multicanal, web i per a dispositius mòbils.

  El gràfic següent esquematitza quin és el model del SIAM:

  Model del SIAM
  Model del SIAM

  El web de l'AMB s'actualitza permanentment amb les aportacions de tots els departaments de la institució. La Redacció Web és l'encarregada de mantenir-lo actualitzat, ampliar-lo o presentar noves propostes relacionades amb el contingut del web mateix o per a nous productes digitals.
 • Solucions digitals: web, butlletins, formularis i blogs

  imatge butlletí
  Format tipus del butlletí de l'AMB  Un dels serveis digitals que s'ha posat en marxa és la creació, manteniment i gestió de diverses solucions web com ara els butlletins electrònics, els formularis o els blogs corporatius.
  • Butlletins electrònics: a hores d'ara se'n gestionen cinc de diferents. Aquests butlletins informen i serveixen com a taulers d'anuncis de la gran quantitat d'activitats que es programen i realitzen des de l'AMB.
  • Formularis: eina que permet la gestió i creació de formularis personalitzats que garanteixen una gestió adequada dels esdeveniments i les convocatòries.
  • Blogs: pensats perquè les unitats amb perfils molt especialitzats de públic puguin desenvolupar els seus continguts específics.
  • Respecte a les xarxes socials, se segueix donant suport i consultoria tècnica a l'espera d'una definició més global de l'estratègia de mitjans socials dins del web de l'AMB.
 • Disseny i adaptació
  diferents suports
  Continguts adaptats a diferents suports
  A través d'un disseny racional i coherent, s'ha buscat que el web transmeti eficàcia, modernitat i actualitat.

  També s'ha aplicat al web el disseny adaptatiu (responsive design), un concepte en disseny web que implica redimensionar i col·locar els elements del web de manera que s'adaptin a l'ample de la pantalla des d'on s'està navegant –tauleta, mòbil o ordinador– per tal d'obtenir una visualització correcta dels continguts i una bona experiència d'usuari.

  El disseny del web de l'AMB ha estat finalista als premis Laus 2015.
 • Eina educativa Snapi!
  Treballant amb Snapi!
  Treballant amb Snapi!
  En la posada en marxa del portal de dades obertes metropolitanes destaca la participació conjunta de l'AMB i el Citilab en el projecte Snapi!, que ensenya els infants a programar amb un llenguatge de programació molt senzill que utilitza dades obertes metropolitanes. Tot i que ara està dirigit a nens i nenes de 8 a 18 anys, l'objectiu és desenvolupar i donar a conèixer una eina de programació perquè la ciutadania participi de les possibilitats de la societat de la informació i aprengui a innovar amb les dades obertes de manera fàcil i accessible.


  Més informació
  Eina educativa Snapi!
 • Dades obertes
  web dades obertes
  Més de 230 datasets al catàleg opendata de l'AMB
  Actualment, el portal de dades obertes de l'AMB ofereix més de 230 datasets o conjunts de dades.

  La funció de les dades obertes és que terceres persones puguin explotar-les per generar aplicacions, facilitar la transparència de la gestió de les administracions públiques i permetre l'accés de la ciutadania a la informació. Així, amb el nou portal, l'AMB compleix amb dos principis fonamentals del govern obert, com ara les accions de transparència i de col·laboració.

  També, des de l'AMB mateixa, s'utilitzen les dades per generar aplicacions que facilitin, encara més, l'accés de la ciutadania a la informació pública i a nous serveis com la informació en temps real de l'estat de les platges, l'hora d'arribada d'un autobús metropolità, l'aparcament bicibox més pròxim o el plànol topogràfic del carrer on es viu. Aquesta base de dades obertes també facilita la creació de serveis propis de ciutat intel·ligent o smart city.

  Més informació
  Dades obertes AMB