Transport públic

Serveis per fer efectiu el dret a la mobilitat i garantir la funcionalitat metropolitana

$escapeTool.html($imatgeTextAlternatiu_)

La Llei 31/2010 atorga a l'AMB competències en matèria de mobilitat i transport urbà per als serveis que circulen íntegrament per l'àmbit metropolità. Aquestes competències inclouen, entre d'altres, la prestació de serveis de transport en autobús i metro, la promoció del transport sostenible i l'ordenació del servei de taxi.

Principals actuacions del període 2011-2015:
 • S'han gestionat 630 milions de viatges/any en mitjans col·lectius, amb les millors condicions de qualitat d'acord amb els recursos disponibles.
 • S'han posat en circulació 107 nous autobusos que incorporen diferents solucions tècniques per a la reducció del seu impacte ambiental.
 • S'ha millorat l'accessibilitat dels autobusos. Actualment, els 1.800 autobusos en circulació són de plataforma baixa i s'han instal·lat unes 60 plataformes a les parades per millorar l'accessibilitat.
 • S'ha gestionat, en col·laboració amb els ajuntaments, el servei de transport per a persones amb mobilitat reduïda.
 • S'han instal·lat pantalles d'informació a 530 de les 4.500 parades del territori metropolità; i s'han començat a instal·lar pantalles informatives en temps real a l'interior de més de 100 autobusos.
 • S'ha millorat l'aplicació mòbil AMBtempsbus, eina que permet conèixer els temps d'espera dels autobusos metropolitans i la localització de parades.
 • S'ha reforçat el servei d'informació als usuaris via telefònica, Internet i el telèfon 010 metropolità que es presta a través de Cetramsa.
Durant aquest període, també s'han licitat o prolongat, entre d'altres, els contractes de gestió dels següents serveis de transport en autobús:
 • L'Hospitalet de Llobregat.
 • El Prat de Llobregat.
 • Esplugues de Llobregat.
 • Sant Just Desvern.
 • Sant Feliu de Llobregat.
 • Servei de transport per a persones amb mobilitat reduïda.
 • Aerobús.
 • NitBus de Barcelona, el Barcelonès Nord i el Baix Llobregat.
Aerobus
Vehicle del servei Aerobús
L'AMB gestiona el sistema de transport públic urbà col·lectiu de superfície integrat pels autobusos, servei que es presta amb una forma de gestió mixta.

Una part del servei es gestiona de forma directa per mitjà de l'empresa pública Transports de Barcelona, SA, propietat íntegrament de l'AMB. Aquesta empresa presta el servei de transport en autobús al municipi de Barcelona, tot i que també incorpora línies que donen servei a 10 municipis de la primera corona metropolitana. A més de gestionar la xarxa regular d'autobusos, adherida al Sistema tarifari integrat, també es fa càrrec de serveis no integrats com el transport d'oci Barcelona Bus Turístic i el Tramvia Blau.

Per una altra banda, l'AMB gestiona indirectament altres línies d'autobús a través de contractes amb diverses empreses operadores privades. Amb aquest sistema s'ofereix a 20 municipis una xarxa regular d'autobús adherida al Sistema tarifari integrat i alguns serveis de característiques especials i no integrats com l'Aerobús i el servei turístic Barcelona City Tour.

Durant el 2014, els autobusos gestionats per l'AMB han transportat quasi 264 milions de viatgers.

 • Gestió directa
  Transports de Barcelona, SA, empresa pública propietat de l'AMB, ha disposat durant el 2014 d'una flota de 1.070 vehicles, que han realitzat un total de 39,73 milions de quilòmetres per transportar 184,31 milions de viatgers. La major part d'aquest volum de servei correspon als serveis integrats de la xarxa d'autobús regular, amb 178,35 milions de viatgers el 2014. Els serveis no integrats (Barcelona Bus Turístic i Tramvia Blau) han transportat quasi 6 milions de viatgers.

  Evolució de magnituds del sistema de gestió directa de l'AMB i de viatgers per servei

  SERVEIS D'AUTOBÚS DE GESTIÓ DIRECTA
  Concepte 2011 2012 2013 2014
  Viatgers (milions) 188,40 179,97 182,96 184,31
  Km útils (milions) 42,56 40,25 40,78 39,73
  Línies d'autobús 108 107 107 105
  Flota de vehicles 1.064 1.072 1.065 1.070
  % autobusos adaptats a pmrs 100% 100% 100% 100%


  La nova xarxa de d'autobús
  La principal novetat pel que fa a l'activitat de Transports de Barcelona, SA en el període 2011-2014 ha estat el desplegament de la nova xarxa d'autobús, basada en un concepte de línies d'altes prestacions que formen una malla ortogonal sobre el territori. Es pretén així aconseguir una xarxa més eficaç, més sostenible, més ràpida i regular i més fàcil d'interpretar a partir d'aquest esquema de línies verticals (mar-muntanya) i horitzontals (Llobregat-Besòs).

  Iniciada l'octubre del 2012, i desplegada en dues fases més el novembre del 2013 i el setembre del 2014, actualment ja estan en servei un total de 14 línies (7 d'horitzontals, 6 de verticals i 1 de diagonal) de les 28 previstes.

  Aquesta actuació ha comportat la reordenació de línies convencionals de la xarxa preexistent (supressió, escurçament o canvi de recorregut), la creació de noves parades, nous intercanviadors i més carrils bus, la posada en servei de tres vehicles híbrids biarticulats, la incorporació de millores en el mobiliari urbà i la realització d'importants campanyes de comunicació.
 • Gestió indirecta
  Els diferents serveis de gestió indirecta titularitat de l'AMB han disposat durant el 2014 d'una flota de 659 vehicles i 107 línies de transport públic en autobús. En total han realitzat 36,42 milions de quilòmetres per transportar 79,54 milions de viatgers.

  La major part d'aquest volum de servei, és a dir, 103 línies i 70,81 milions de viatgers, correspon als serveis integrats. Els serveis no integrats (Barcelona City Tour i Aerobús) consten de 4 línies i transporten 8,73 milions de viatgers anuals.

  Evolució de magnituds del sistema de gestió indirecta de l'AMB i de viatgers per servei
  L'evolució dels viatgers reflecteix la notable pèrdua de passatge que es produí l'any 2012 com a conseqüència de la crisi econòmica, i la recuperació posterior que condueix a un rècord històric el 2014, tot plegat en un marc de manteniment, en línies generals, del volum de servei.

  Durant el període 2011-2014 cal destacar les següents línies d'actuació:
  • Modernització i ambientalització de la flota, mitjançant el desenvolupament del Pla de renovació de flota 2013-2015 i l'execució del Pla d'incorporació de filtres reductors d'emissió de partícules i d'òxids de nitrogen.
  • Desenvolupament dels sistemes d'informació a l'usuari en temps real, amb la instal·lació a les parades de pantalles d'informació amb alimentació fotovoltaica i la implantació del servei AMBtempsbus, accessible des de mòbil o tauleta, o per Internet.
  • Actuacions de millora del servei per incrementar la cobertura territorial o horària, o per augmentar la freqüència de pas.
  • Ampliació, en el marc de la tarifació social, dels beneficis de la targeta T-12 als nois i noies de 13 anys.
 • Serveis especials i discrecionals
  L'AMB ha continuat prestant un conjunt de serveis especials de transport entre els quals destaquen els serveis destinats al transport adaptat de persones amb mobilitat reduïda severa, que es presten amb vehicles especialment preparats i condicionats per a les persones que en són usuàries. Per a dur a terme aquests serveis, l'administració metropolitana ha signat convenis de col·laboració i finançament amb els ajuntaments de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Badalona i Santa Coloma de Gramenet i amb els consells comarcals del Barcelonès i del Baix Llobregat, i destina uns cinc milions d'euros per finançar-los.

  A més, s'han continuat atorgant les corresponents autoritzacions administratives per a la prestació de serveis discrecionals a l'àmbit territorial de l'AMB. La major part d'aquests serveis són els destinats a cobrir la demanda dels centres docents i laborals, és a dir, serveis discrecionals amb cobrament per cotxe complet. Altres serveis especials es caracteritzen per ser prestats amb finalitats turística o d'oci i se'ls atorguen autoritzacions amb cobrament individual.

  AUTORITZACIONS DE SERVEIS DE TRANSPORT DISCRECIONALS
  2011 2012 2013 2014
  Autoritzacions de cobrament per cotxe complet 102 82 119 90
  Transport de treballadors 31 25 27 26
  Transport escolar 65 54 74 50
  Transport d'altres usuaris 6 3 18 14
  Autoritzacions de cobrament individual 5 7 9 11
  TOTAL 107 89 128 101
 • Millores i comunicació
  Durant el període 2011-2014 s'han dut a terme nombroses actuacions destinades a ampliar la cobertura territorial o horària del servei i a augmentar-ne la freqüència de pas. A més, el setembre del 2014, l'AMB ha assumit la gestió de la línia 88, entre l'avinguda Paral·lel i l'àrea portuària de Barcelona.

  2011
  • Modificació de diverses línies de servei del Barcelonès Nord.
  • Millora de la freqüència de la línia L46 amb la incorporació de 2 autobusos addicionals, per tal de donar resposta a l'increment de demanda originat per la inauguració de l'Hospital Comarcal Moisès Broggi a Sant Joan Despí.
  • Prolongació de la línia L79 a Sant Boi de Llobregat per donar cobertura als barris de Marianao i Ciutat Cooperativa.
  • Prolongació de la línia L10 per millorar la cobertura al polígon industrial del Sud-oest a Sant Just Desvern i oferir la connexió amb el Trambaix a l'estació Consell  Comarcal a Sant Feliu de Llobregat.
  • Modificació de l'itinerari de diverses línies del Nitbus a l'entorn de la plaça Espanya per obtenir-ne un recorregut més directe i ràpid.
  • Reforç de la línia PR3 durant els dies festius de l'estiu per satisfer l'increment de demanda cap a les platges.
  • Modificació de l'itinerari de la CF1 al barri de Montmar de Castelldefels per millorar la cobertura amb un sistema d'autobús a demanda.
  • Reforç de la línia L14 durant els dies feiners del mes d'agost amb un vehicle més i adequació dels horaris dels dies feiners de juliol.
  • Prolongació de la línia L88 al barri de la Rodera de Sant Climent de Llobregat.
  • Modificació de l'itinerari de la línia L76 per millorar la cobertura a l'Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi de Llobregat.
  • Modificació de l'itinerari de les línies L95 i Ga1 per millorar la cobertura de Gavà Mar.
  • Modificació de la línia L97 per tal de cobrir els equipaments educatius de Ca n'Aimeric a Castelldefels.
  • Modificació d'itinerari de la línia N0 a l'entorn de la plaça de les Glòries per oferir un trajecte més directe i millorar la puntualitat.
  • Modificació d'horaris de la línia N9 amb l'objectiu de millorar la puntualitat.
  • Modificació d'horaris de la línia L88 amb l'objectiu de millorar la coordinació amb el ferrocarril i ajustar-se a l'hora d'entrada als equipaments escolars.
  2012
  • Modificació d'itinerari de la línia EP2 a la zona de la Mallola d'Esplugues de Llobregat i supressió de la línia EP4 els dies festius, amb l'objectiu d'adaptar-se a la demanda existent.
  • Modificació d'horaris de les línies L70 i L72 per millorar-ne la regularitat i la puntualitat.
  • Modificació d'horari de la línia JT amb l'objectiu d'adaptar-se a la demanda existent.
  • Modificació d'itinerari de la línia L76 a Santa Coloma de Cervelló per millorar-ne la puntualitat i la cobertura territorial.
  • Ajustament de les línies urbanes de Viladecans, incloent-hi l'eliminació de la línia VB3.
  • Modificació d'itinerari de la línia EP2 amb l'objectiu d'adaptar-se a la demanda existent.
  • Nova connexió de la línia N16 amb l'aeroport (terminal T2) i itinerari directe de la N17 a la terminal T1. Amb aquestes modificacions s'aconsegueix distribuir la demanda entre les dues línies i evitar els problemes de falta de capacitat que es produïen en determinades hores de la nit.
  • Modificació d'itinerari de la línia N1 en sentit Mercabarna amb l'objectiu d'oferir un trajecte més directe i ràpid.
  • Modificació d'itinerari de la línia L77 a l'aeroport amb l'objectiu d'oferir un trajecte més directe i ràpid.
  • Incorporació de 4 noves expedicions de reforç a la línia L97 entre Gavà, Viladecans i Barcelona.
  • Modificació d'itinerari de la línia L78 per millorar l'intercanvi entre l'autobús i el ferrocarril a l'estació de Rodalies del Prat de Llobregat.
  • Desviació definitiva de la línia L76 per les avingudes de la Pau i dels Països Catalans a causa del canvi de sentit de l'avinguda dels Països Catalans al centre urbà de Santa Coloma de Cervelló.
  • Ampliació de l'horari de la PR1 amb l'avançament del servei de les 5:25 a les 5:05, per facilitar l'entrada dels treballadors a l'aeroport.
  2013
  • Prolongació de la L79 fins a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Sant Boi de Llobregat i millora de la parada de la SB1 davant de l'Hospital.
  • Modificació d'itinerari de la línia SB3 a Can Carreras de Sant Boi de Llobregat per millorar la cobertura del servei.
  • Incorporació de 13 noves expedicions addicionals de reforç a la línia L97 per augmentar la capacitat de la línia en hores punta entre Castelldefels, Gavà, Viladecans i Barcelona.
  • Incorporació d'expedicions de reforç a les línies L94, L95 i L97 per tal d'ajustar-se a l'increment de la demanda dels mesos d'estiu.
  • Prolongació de 3 expedicions de la línia B1 per tal de millorar el servei de les darreres expedicions de la línia.
  • Modificació d'itinerari i d'horaris de la línia SF2 els dissabtes per millorar l'accessibilitat al tanatori de Sant Feliu de Llobregat.
  • Modificació d'itinerari i d'horaris de diverses línies per millorar el servei als barris de Can Franquesa, Oliveres i Singuerlín a Santa Coloma de Gramenet.
  • Modificació d'itinerari de la línia L72 per millorar l'accessibilitat de la línia a Sant Boi de Llobregat.
  • Millora de la freqüència de la línia L79 a les hores punta dels dies feiners per millorar la capacitat de la línia entre Sant Boi de Llobregat i Barcelona.
  • Modificació de la línia L10 per oferir servei al nou barri de Mas Lluí de Sant Just Desvern.
  • Nou itinerari de les línies N16 i N17 per millorar la cobertura del polígon industrial Mas Blau i oferir uns itineraris més ràpids i directes.
  2014
  • Modificació d'itinerari de la B14 a Santa Coloma de Gramenet amb l'objectiu de millorar la cobertura del CAP del Raval.
  • Modificació de les línies B30 i B15 a Santa Coloma de Gramenet per tal d'ajustar-se millor a les necessitats dels viatgers.
  • Modificació d'itinerari de les línies SB1 i L52 per ajustar-se a les necessitats dels viatgers als municipis de Sant Boi de Llobregat i Sant Feliu de Llobregat.
  • Implantació d'un nou servei de bus urbà a Sant Feliu de Llobregat (SF3) amb 7 expedicions els dies festius.
  • Implantació d'un nou servei de bus a demanda per donar cobertura al Parc de Serveis Aeronàutics i al tanatori al municipi del Prat de Llobregat.
  • Reforç de la línia 86 al barri d'Horta de Barcelona per resoldre els problemes de falta de capacitat en alguns trams d'aquesta línia.
  • Ampliació d'itinerari de la línia Ga1 per millorar la cobertura al barri de la Sentiu de Gavà.
 • Renovació de la flota
  presentació autobusos
  El 79% de la flota d'autobusos té una antiguitat inferior als 10 anys

  La renovació permanent de la flota d'autobusos permet mantenir uns estàndards de qualitat elevats respecte a la modernització i al manteniment de l'antiguitat mitjana de la flota. A 31 de desembre de 2014, l'antiguitat mitjana dels autobusos de serveis de gestió indirecta era de 5,88 anys i, per als de línies de gestió directa, de 8,67 anys.

  L'altre aspecte remarcable de la renovació de la flota és la millora del seu impacte mediambiental, ja que els nous autobusos incorporen estàndards més exigents pel que fa a l'emissió de contaminants (Euro V, EEV i Euro VI). De la mateixa manera, la introducció de vehicles híbrids, o 100% elèctrics, té el doble efecte de reducció del consum de fonts d'energia no renovables i de reducció d'emissions de gasos contaminants.

  També en el marc de la lluita contra la contaminació de l'aire, s'han finalitzat els programes d'incorporació de filtres reductors d'emissió de partícules i d'òxids de nitrogen. Aquesta actuació ha permès reduir les emissions dels autobusos amb tecnologies Euro II i Euro III que no havien entrat en els processos de renovació per autobusos amb tecnologia Euro V.

  Pel que fa a Transports de Barcelona SA, entre el 2011 i el 2014 s'ha procedit a la renovació de 161 autobusos, tots destinats a la xarxa regular, dels quals 115 de gas natural i 46 híbrids. També ha finalitzat l'execució del Projecte de filtres de partícules i d'òxids de nitrogen amb la incorporació d'aquests elements a 315 autobusos, fins a tenir un total de 435 vehicles amb aquesta tecnologia.

  En el cas dels serveis de gestió indirecta, l'aprovació i el desenvolupament del Pla de renovació de flota 2013-2015 i el desenvolupament dels plans de millores o les obligacions contractuals dels operadors ha comportat la renovació, entre 2011 i començaments del 2015, de 107 vehicles dels serveis integrats, 13 dels quals amb tecnologia híbrida dièsel-elèctrica, i 16 vehicles dels serveis no integrats. En paral·lel, s'ha implementat el Pla d'incorporació de filtres reductors d'emissió de partícules i òxids de nitrogen, que ha afectat un total de 171 autobusos.


 • Autobusos híbrids i elèctrics
  autobusos híbrids
  Un dels nous vehicles amb tecnologia híbrida dièsel - elèctric

  La incorporació de vehicles híbrids (dièsel-elèctric o gas-elèctric) i elèctrics reflecteix el compromís de l'AMB amb la preservació del medi ambient. La reducció del consum de combustibles fòssils entorn del 25% en els vehicles híbrids –i del 100% en els elèctrics– té efectes beneficiosos tant des del punt de vista de la no utilització de combustibles no renovables com des de la consegüent reducció d'emissions contaminants.

  Transports de Barcelona, SA ha passat de 21 autobusos híbrids el 2011 (2% de la flota) a 132 el 2014 (12,3% de la flota) i ha incorporat al servei els primers autobusos 100% elèctrics, una unitat el 2013 i dues el 2014.

  En els serveis de gestió indirecta, l'any 2011 es van incorporar els set primers autobusos híbrids, l'1% de la flota; en el primer trimestre del 2015, ja són 21 els vehicles híbrids en servei, el 3,1% del total.


 • Control de la qualitat del servei
  L'any 2007, l'Entitat Metropolitana del Transport es va convertir en la primera administració pública de tot l'Estat espanyol que obtenia el Certificat de qualitat del servei de transport públic de viatgers d'AENOR (Associació Espanyola de Normalització i Certificació), conforme a la norma europea UNE-EN 13816. Durant el període 2011-2014, la Direcció de Transport i Mobilitat de l'AMB ha seguit verificant de forma continuada el nivell de qualitat dels serveis prestats per gestió indirecta, sempre d'acord amb els criteris de seguretat i salut d'AENOR.

  Índex de satisfacció del client (ISC)
  Mesura la qualitat percebuda per l'usuari. S'obté a partir d'enquestes als usuaris dels serveis d'autobús. Durant el període 2011-2014 s'han dut a terme un total de 20.300 enquestes.
  Índex de puntualitat (IP)
  Mesura el compliment dels horaris de pas programats. Es calcula a partir de l'anàlisi dels registres de temps de pas per parada. Durant el període 2011-2014 s'han obtingut un total de 18,5 milions de registres d'hores de pas per parada.
  Índex de qualitat dels autobusos (IQA)
  Mesura la qualitat observable de l'interior i l'exterior de l'autobús. S'obté a partir del control dels vehicles mitjançant la tècnica del "client ocult". Durant el període 2011-2014 s'han dut a terme un total de 4.564 visites de control als vehicles.
  Índex de qualitat de parades (IQP)
  Avalua diferents aspectes de la qualitat de les parades, com ara la informació, el manteniment, la neteja i la col·locació. En el període 2011-2014 s'han realitzat un total de 19.042 avaluacions de parades.


  Índex de qualitat de prestació del servei (QPS)
  Mesura diferents aspectes de la qualitat del servei especial Aerobús, com les cues, les aglomeracions o els viatgers asseguts, mitjançant indicadors obtinguts a partir d'observacions in situ. Durant el període 2011-2014 s'han dut a terme un total de 144 visites de control.

  Els resultats d'aquests treballs de camp han servit per determinar els incentius o les penalitzacions econòmiques de les liquidacions dels contractes de gestió interessada amb les diferents empreses operadores dels serveis de gestió indirecta. Així, en tots els contractes nous la consideració de la qualitat es basa en el compromís de l'empresa adjudicatària de complir un nivell mínim per a cadascun dels indicadors establerts.

  El treball efectuat per la Direcció de Transport i Mobilitat de l'AMB pel que fa als controls de la qualitat del servei dels operadors de gestió indirecta ha estat certificat per AENOR mitjançant l'atorgament de la marca AENOR N de servei certificat en transport públic de viatgers.
Una de les competències reconegudes a l'AMB per la Llei 31/2010 és la prestació del servei de transport públic subterrani de viatgers.

estació de metro


Actualment el servei de metro està integrat per set línies, que formen una xarxa amb una longitud de 101,8 km que s'estén bàsicament pel municipi de Barcelona, però que penetra també en altres set municipis de la primera corona metropolitana (Badalona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet). El servei de metro té 139 estacions, de les quals 120 es troben adaptades per a persones amb mobilitat reduïda.

La producció de servei s'ha anat ajustant fins als 83,16 milions de cotxes-km, que han permès la realització de quasi 376 milions de viatges l'any 2014.

 • Millores i comunicació
  Accés a estació de metro
  S'ha implantat cobertura de telefonia mòbil a tota la xarxa  L'objectiu de TMB (Transports Metropolitans de Barcelona) és fer que la xarxa de metro sigui completament accessible. A finals del 2014 s'havia assolit l'accessibilitat a més del 86% de les estacions i es continua treballant per arribar al 100%.

  La millora del servei també passa per la renovació de les infraestructures i del material mòbil. Així, en el període 2011-2014 s'ha procedit a les actuacions següents:
  • Rehabilitació integral de cinc estacions (Artigues/Sant Adrià, Bellvitge, Glòries, Sant Ildefons i Santa Coloma).
  • Obres d'adaptació a vuit estacions (Bogatell, Catalunya, Fabra i Puig, Fontana, Joanic, Llacuna, Marina i Virrei Amat).
  • Remodelació de l'intercanviador amb Rodalies Renfe d'Arc de Triomf.
  • Millora dels accessos a les estacions de Passeig de Gràcia, lligada a l'ampliació del vestíbul d'ADIF, i de Plaça Espanya.
  A més de dur a terme múltiples actuacions en la modernització d'instal·lacions complementàries, túnels i vies que, tot i no tenir visibilitat, tenen una gran influència en la qualitat i fiabilitat del servei, s'han desenvolupat altres accions de millora ben perceptibles pels usuaris, com són la remodelació de 14 trens, la implantació d'un nou sistema de videodifusió d'informació del servei en temps real (amb informació sobre transport públic, juntament amb continguts informatius generals i de tipus pràctic que enriqueixen el viatge) o la implantació de cobertura de telefonia mòbil en tota la xarxa.
serveis web
App del taxi


La gestió de l'Institut Metropolità del Taxi (IMET) s'ha basat en el Pla d'acció definit a l'inici de mandat amb l'objectiu de donar resposta a les preocupacions i demandes que des del sector es plantejaven en un moment de crisi econòmica generalitzada. 

Aquestes són les principals fites:
 • L'octubre del 2011 es va acordar l'autorització de vehicles amb una capacitat de fins a set places.
 • En aplicació del Pla d'acció, el 22 de febrer de 2012 es va celebrar una consulta entre els professionals del sector per sotmetre a votació un sistema de torns de treball d'aplicació a les 10.523 llicències de taxi. D'acord amb el resultat de la consulta, el Ple de l'AMB va aprovar la Norma complementària V del Reglament metropolità del taxi, per fer efectius els torns rotatius. Malgrat això, a l'hora d'implementar-la, la mesura va esdevenir impossible de complir.
 • El 3 de maig de 2012 es van celebrar eleccions per procedir a la renovació de la representació dels taxistes en la Comissió Tècnica del Taxi.
 • Ha entrat en vigor la Disposició transitòria sisena del Reglament metropolità del taxi segons la qual el titular d'una llicència ha de prestar servei de forma personal o amb un únic conductor, amb excepció dels familiars.
 • S'ha instal·lat una nova parada de taxis a l'estació de Sants per a donar servei a l'accés principal de la plaça dels Països Catalans, fruit de la col·laboració de l'AMB, ADIF, Ajuntament de Barcelona i les organitzacions del sector.
 • El 2014 s'ha aprovat la normativa sobre la publicitat exterior a les portes laterals davanteres dels vehicles taxi.
 • S'ha desenvolupat una aplicació per a dispositius mòbils Iphone i Android, i per a l'entorn web, que permet calcular el preu estimat d'un servei de taxi. L'aplicació es pot descarregar a través d'un codi QR que figura en els adhesius de tarifes situats a l'interior dels taxis i mitjançant la plataforma web del Taxi.
 • S'ha aprovat la normativa que regula la incorporació del vehicle elèctric en el sector del taxi, amb una forma d'identificació específica.
 • S'ha ampliat el cos d'inspectors de l'IMET.
 • S'ha acordat una actuació més contundent en la gestió d'infraccions greus.
 • S'ha ampliat el servei d'Objectes Perduts, estenent l'atenció als dissabtes i diumenges.
 • S'ha creat un nou telèfon d'atenció a l'usuari per a consultes sobre les tarifes.
 • S'han incorporat a la gestió de l'IMET les 43 llicències de taxis procedents dels municipis metropolitans, per adaptar-se a la Llei 31/2010, de creació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
 • Des de principis del 2015, s'ha col·locat a la part davantera del vehicle taxi el carnet que identifica el conductor taxista, per tal de garantir-ne la professionalitat i legalitat.
Més Informació:
Taxi
 • Incorporació dels vehicles elèctrics i de set places
  taxi
  Els vehicles elèctrics incorporen un disseny específic que els identifica


  Durant el període 2011-2015, l'IMET ha continuat treballant per millorar els estàndards i el compliment de les revisions metropolitanes amb l'objectiu de millorar la qualitat global del servei, per mitjà de les línies de treball següents:
  • S'ha ampliat l'oferta de vehicles a la qual tenen accés els professionals amb la incorporació de vehicles compactes, berlines i dels primers vehicles elèctrics; l'objectiu ha estat la diversificació del parc de taxis i la seva adaptació a les necessitats de les persones que els utilitzen.
  • S'ha renovat una mitjana de més de 1.200 vehicles anuals.
    
  • Actualment el 100% del parc de taxis té una impressora expenedora de rebuts. El sistema i contingut del rebut emès representa una garantia per a l'usuari del servei.
  • El 87% dels vehicles taxi ja disposen d'un equip de seguretat connectat al telèfon d'emergència 112. L'IMET ha invertit al l'entorn de 400.000 euros en la subvenció d'aquest equipament, amb un resultat de 9.119 equips de seguretat instal·lats.
  • Autoritzant els primers vehicles 100% elèctrics E6 BYD, e-NV200 i Leaf a partir del 2012, l'IMET va iniciar una estratègia de foment de la mobilitat elèctrica al territori metropolità, conjuntament amb la resta de departaments de l'AMB.
  • S'han incorporat de forma progressiva vehicles de 7 places dels models següents: Seat Alhambra, Citroën C8, Opel Zafira, Fiat Scudo, Mercedes Viano, Volkswagen Caddy i Volkswagen Caravelle. 
  • En l'actualitat, el parc de vehicles taxi que operen al territori metropolità compta amb 879 vehicles de 7 places i 75 vehicles adaptats per a persones amb diversitat funcional.
 • Taxi i mobilitat sostenible
  L'IMET ha implementat diverses línies de treball per augmentar l'interès dels taxistes envers l'estalvi energètic i l'ús de combustibles i tecnologies alternatives i sostenibles per al medi ambient.
  • S'ha promocionat la introducció de combustibles i tecnologies alternatives al gasoil com ara el biodièsel, el GLP, els híbrids i el gas natural.
  • Paral·lelament a la introducció del vehicle elèctric, l'IMET ha organitzat jornades de formació i promoció per al col·lectiu de professionals, com ara la jornada "Tot a punt per al taxi elèctric", amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona, i la planificació de sessions pràctiques, a càrrec de Nissan, per familiaritzar els taxistes amb els avantatges del vehicle elèctric.
  • En col·laboració amb l'Institut Català d'Energia (ICAEN), s'han organitzat cursos de conducció eficient perquè els taxistes modifiquin pautes i hàbits de conducció i adoptin bones pràctiques orientades a la reducció del consum de combustible.
  • També en col·laboració amb l'ICAEN, s'han promocionat les convocatòries per a subvencions a l'adquisició de vehicles eficients, d'acord amb el Pla de millora de l'eficiència dels vehicles turisme d'ús intensiu urbà a Catalunya.
  • L'IMET també ha participat durant el període 2011-2015 en els treballs de redacció i implementació del Pla de sostenibilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (PSAMB), en el Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona, en el projecte europeu AIR i en la promoció de l'ús de combustibles alternatius i vehicles eficients.
  • La Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat ha atorgat al parc de taxis que fan ús d'energies i tecnologies alternatives el Distintiu de garantia de qualitat ambiental de Flota de vehicles respectuosa amb el medi ambient.
  Més informació
  Jornada "Tot a punt per al taxi elèctric"
 • Renovació de la xarxa de parades
  parada de taxis
  Parada de taxi a la confluència de l'avinguda Diagonal de Barcelona


  Pel que fa a la xarxa de parades de taxi, l'IMET ha concentrat la seva activitat en renovar-la i optimitzar-la, amb l'objectiu de millorar de forma efectiva el servei que rep la ciutadania. En aquesta tasca s'ha comptat amb la col·laboració d'associacions professionals del sector del taxi, taxistes individuals i entitats veïnals, i també s'han considerat les peticions d'hospitals, centres culturals i centres comercials. Entre altres actuacions, s'han dut a terme les tasques següents:
  • S'ha realitzat un treball de camp d'actualització de la xarxa de parades que ha comportat la revisió de la seva ubicació, desplaçant-les o creant-ne de noves quan s'ha considerat necessari, i la seva inscripció cartogràfica, que en permet la consulta en línia.
  • Pel que fa al municipi de Barcelona, s'han creat i senyalitzat 26 noves parades en diferents hotels de la ciutat. Aquest mateix pla s'ha estès a la resta de municipis metropolitans.
  • La col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, l'AMB, l'IMET i ADIF ha possibilitat la creació d'una nova parada per a 60 taxis a la plaça de Joan Peiró, per donar servei a l'accés principal de l'estació de Sants. En aquest mateix emplaçament s'ha millorat la senyalització de la zona de desencotxament de passatgers.
  • S'ha creat una parada de 34 places a la confluència entre el Passeig Marítim de la Barceloneta i el carrer de Ramon Trias i Fargas per donar servei a la zona d'oci nocturn de la Vila Olímpica.
 • Inspecció i sancions
  L'IMET ha organitzat jornades de formació sobre el Reglament del taxi, l'operativa dels taxímetres i les tarifes, dirigides als Mossos d'Esquadra i als cossos policials d'alguns municipis metropolitans. També s'ha reforçat l'assistència a reunions periòdiques amb els organitzadors de grans esdeveniments, com la Fira de Barcelona i el Port de Barcelona, amb l'objectiu d'adaptar l'oferta del servei a situacions de demanda concreta. Per últim, l'IMET ha coordinat actuacions periòdiques amb les policies locals per al control i el seguiment del servei.

  Ressenyem a continuació altres actuacions d'aquesta línia de treball:
  • S'han reforçat les inspeccions a l'aeroport de Barcelona per controlar l'aplicació del règim tarifari vigent i evitar cobraments abusius.
  • S'han intensificat els controls a les zones turístiques per evitar cobraments abusius a turistes.
  • S'ha realitzat una campanya informativa sobre la prohibició de l'ús del rebut manual.
  • S'han dut a terme inspeccions nocturnes conjuntes amb la Guàrdia Urbana de Barcelona per evitar l'intrusisme.
  • S'han inspeccionat diversos emplaçaments del territori metropolità per controlar i corregir alguns problemes amb les radioemissores i els taxistes de les parades.
  • S'han celebrat reunions amb els principals hotels a fi de recollir les queixes sobre el servei del taxi i posar fi a les pràctiques comissionistes.
  • S'han comprovat diversos recorreguts, a petició del Departament de Sancions, com a prova pericial dels expedients sancionadors.
  • S'ha treballat conjuntament amb l'Oficina Tècnica per estudiar diversos suggeriments sobre canvis en taxímetres, tarifes i d'altres elements obligatoris del taxi.
 • Comunicació interna i externa
  campanya de comunicació
  Detall de campanya de comunicació
  L'IMET ha treballat en diferents fronts per millorar la promoció del servei de taxi i la comunicació institucional als taxistes i als usuaris del servei. S'ha reforçat la relació constant amb els mitjans de comunicació metropolitans per informar sobre les actuacions i les activitats impulsades per l'IMET. S'ha editat la "Revista Taxi", a fi de comunicar temes especialitzats que siguin d'interès pel sector. A més, en col·laboració amb el Departament de Comunicació de l'AMB, s'han publicat en diversos mitjans de comunicació articles i reportatges sobre temes relacionats amb el taxi.

  Pel que fa als mitjans electrònics, durant aquest mandat s'ha integrat la informació que genera l'IMET en el nou web del Taxi, on s'ha potenciat l'espai d'anuncis per a l'intercanvi d'informació sobre oferta i demanda de llicències i de personal assalariat.

  S'ha treballat també en el reforç de la comunicació externa donant resposta a les qüestions plantejades tant pels taxistes com pels usuaris, per mitjà de la bústia de suggeriments o dels formularis de contacte i denúncies del portal web.

  Durant aquest període s'ha tramès una mitjana de 102.650 SMS anuals als telèfons dels taxistes per informar-los sobre alguna incidència o esdeveniment que podia afectar el servei.

  Més informació:
  Taxi
 • Promoció del taxi
  Elements de promoció
  Elements de promoció instal·lats a l'estació de Sants
  S'han reforçat els elements de promoció dels serveis de taxi mitjançant la instal·lació d'OPI informatius amb els preus aproximats de recorreguts freqüents que es generen en els punts de més demanda de servei i amb informació sobre l'aplicació per a mòbils AMB Taxi Barcelona.

  Els OPI s'han instal·lat principalment a les terminals T1 i T2 de l'aeroport de Barcelona-El Prat (amb la col·laboració d'AENA), a les estacions marítimes del Moll Adossat (amb la col·laboració del Port de Barcelona) i a punts estratègics de demanda de taxis de la ciutat de Barcelona (amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona).

  A finals de cada any, s'han editat díptics informatius i publicitaris sobre tarifes, característiques del servei i l'aplicació AMB Taxi Barcelona, destinats a les oficines de turisme del territori metropolità.

  Finalment, l'IMET ha participat amb un estand propi en les edicions de la Fira Taxi celebrades el 2011 i el 2013. Aquesta fira és un punt de reunió dels sectors implicats en la indústria del taxi. 

  Més informació:
  Atenció a l'usuari
 • Modernització dels exàmens d'accés al taxi
  proves
  Proves per a l'obtenció de la credencial de taxista
  Durant aquest període, l'IMET ha desenvolupat i implementat un nou sistema de gestió i realització a través d'ordinador dels exàmens d'accés a la Credencial de taxista. Entre d'altres avantatges, el nou sistema permet generar un model d'examen individual per a cada aspirant i corregir les proves en temps real. També s'ha establert una prova escrita per avaluar el coneixement del territori, de la normativa del taxi i de l'idioma. El nou sistema ha permès millorar la qualitat de les escoles encarregades de la formació i preparació dels futurs taxistes, a la vegada que s'han racionalitzat els recursos humans necessaris per a organitzar i realitzar les proves. 

  A més, s'han autoritzat diverses entitats perquè poguessin avaluar els coneixements de català o castellà (nivell B1 europeu) de tots els aspirants interessats a accedir a taxista i per als quals la llengua materna no era ni el català ni el castellà.

  En el període 2011-2014 un total de 9.940 persones s'han inscrit a les proves d'accés, de les quals 8.539 s'han presentat a examen i 3.724 han resultat aptes per obtenir la Credencial de taxista.
El sistema de tarifació social de l'AMB té l'objectiu de facilitar l'accés als serveis de transport metropolitans de l'àmbit de la primera corona tarifària –metro, autobusos, tramvies i línies de FGC– a les persones grans, amb diversitat funcional o recursos econòmics escassos. Els beneficiaris del sistema de tarifació social poden accedir als títols de transport següents:
 • Targeta rosa metropolitana gratuïta.
 • Targeta rosa metropolitana de tarifa reduïda: permet l'adquisició de la targeta integrada T4 de 10 viatges.
 • Passi metropolità d'acompanyant: permet utilitzar els serveis de transport amb un acompanyant sense que aquest hagi de pagar el bitllet.
L'atorgament de la condició de beneficiari del sistema de tarifació social s'ha continuat realitzant de forma mensual, de manera que cada mes s'han incorporat al sistema una mitjana de 2.000 persones. L'evolució del nombre de targetes vigents durant aquest període mostra l'eficàcia del sistema com a estímul per a la participació en la vida ciutadana de les persones de més edat i com a element integrador de les persones amb diversitat funcional.

BENEFICIARIS DEL SISTEMA DE TARIFACIÓ SOCIAL
2011 2012 2013 2014
Targeta Rosa Gratuïta 247.009 239.541 215.941 186.803
Targeta Rosa Tarifa reduïda 215.743 216.314 211.659 210.555
Passi Acompanyant 6.661 9.046 10.225 11.480
TOTAL 469.413 464.901 437.825 408.838

Durant el període 2011-2015, l'AMB ha continuat gestionant la Cambra de Compensació de la targeta multiviatge T4 entre les diferents empreses operadores, amb un volum total de validacions durant aquests anys que suposa uns 200 milions d'euros.

Més informació
Targeta Rosa Metropolitana
Passi d'acompanyant
 • Ampliació dels beneficiaris de la tarifació social
  L'Ordenança metropolitana de tarifació social estableix els 65 anys com a edat mínima per accedir al sistema de tarifació social. Tanmateix, en el període 2011-2015, l'AMB ha continuat renovant i signant diferents convenis amb els ajuntaments metropolitans per tal d'ampliar els beneficis del sistema de tarifació social als menors d'aquesta edat, establint en alguns casos l'edat mínima en 60 anys. Concretament hi ha convenis amb els ajuntaments de:
  • Badalona
  • Barcelona
  • Castelldefels
  • Cornellà de Llobregat
  • Esplugues de Llobregat
  • Gavà
  • L'Hospitalet de Llobregat
  • Montgat
  • Sant Adrià de Besòs
  • Sant Boi de Llobregat
  • Sant Feliu de Llobregat
  • Sant Joan Despí
  • Sant Just Desvern
  • Santa Coloma de Gramenet
  • Tiana
  • Viladecans
 • Targeta T12 per als més joves
  targeta T 12
  L'AMB s'ha encarregat també de la gestió i atorgament de la targeta T12 creada per l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Aquest títol de transport permet que les persones de 4 a 13 anys tinguin accés gratuït, sense limitació de viatges ni d'horaris, als serveis de transport metropolitans pertanyents al sistema tarifari integrat, dins la zona tarifària en què resideixen.

  Durant el període 2011-2014, aproximadament 111.000 nens i nenes residents a l'àrea metropolitana de Barcelona han sol·licitat poder gaudir dels avantatges d'aquest títol de transport, i s'estima que aquesta xifra s'elevarà fins a 115.000 nens i nenes al tancament del mandat el maig del 2015.

  BENEFICIARIS DE LA TARGETA T12
  Municipi 2011 2012 2013 2014
  Badalona 3.692 5.211 6.343 7.552
  Barcelona 44.696 58.659 67.020 74.905
  Castelldefels 530 712 826 971
  Cornellà de Llobregat 1.569 2.235 2.900 3.384
  El Prat de Llobregat 442 761 981 1.223
  Esplugues de Llobregat 660 988 1.277 1.526
  Gavà 193 265 330 497
  L'Hospitalet de Llobregat 4.713 6.496 7.709 8.943
  Montcada i Reixac 409 588 775 960
  Montgat 177 265 343 422
  Sant Adrià de Besòs 545 781 925 1.095
  Sant Boi de Llobregat 785 1.214 1.559 1.903
  Sant Feliu de Llobregat 320 462 617 799
  Sant Joan Despí 814 1.138 1.370 1.595
  Sant Just Desvern 283 373 437 510
  Santa Coloma de Gramenet 1.656 2.259 2.804 3.430
  Tiana 81 133 176 230
  Viladecans 424 605 787 1.000
  TOTAL 61.989 83.145 97.179 110.945

  Més informació
  Targeta T12